Mina behandlingar

Energibalansering

Energibalansering är en metod som transformerar, balanserar och frigör energi och emotionella blockeringar. Metoden är unik och har utvecklats och finjusterats under flera decennier. Energibalansering av kropp, tanke och själ leder till ett positivt flöde i det privata livet, arbetslivet och vår omgivning. Detta öppnar upp för personlig utveckling, inre balans och kontakt med Jaget. Det ökar kroppens förmåga till självläkning och till att nå ett högre medvetande.

Lymfmassage, lymfdränage, MLD

Sätter fart på kroppens avlopp.
Alla vet att ett blåmärke försvinner – men få vet hur!
De röda blodkropparna som kommit ut i vävnaderna från ett trasigt blodkärl måste ”städas bort” och transporteras tillbaka till blodcirkulationen. Detta sker genom lymfsystemet.

Precis som i alla ”avloppssystem” kan det bli stockningar i lymfsystemet – dvs. vätskan med slaggprodukter (lymfan) flyter inte på i den takt som behövs, utan ”skräpet” blir kvar i vävnaderna, där de bildar förtätningar och så småningom fettväv med inväxning av bindväv, det kallas fibroser. Det blir ”bullar” som sitter tex på insidan av knäna och celluliter.

I denna förtätade vävnad fastnar ytterligare lymfvätska och slaggprodukter och hela systemet fungerar ännu sämre – en ond cirkel har startat. Smärta och sjukdomar uppstår.

Man kan säga att det är som att lämna kvar disksvampen i diskbaljan när du släpper ut vattnet, det rinner sakta och det blir smuts kvar i diskbaljan.

Hur fungerar lymfmassage?
Lymfsystemet stimuleras med djupandning och lätta tryck och strykningar i lymfflödets riktning. Behandlingen blir därför en blandning av muskelmassage, andning och tryck och ibland något djupare grepp för att lösa upp fibroserna. Detta är en mycket lugnande behandling, eftersom lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad! Lymfsystemet stimuleras att arbeta bättre utan att öka blodcirkulationen.

Behandlingen passar ALLA, men speciellt personer med någon typ av svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom. Jag brukar även kalla det ”bantningsmassage” för vi masserar bort vätska och fett. Klienten brukar uppleva sig ”lätt i kroppen” efter massagen.

Djupgående massage
Den här typen av massage används som en djupgående muskelbehandling för att lösgöra fysiska, mentala och känslomässiga muskelspänningar.

Den hjälper kroppen att avlägsna slaggprodukter och förbättrar cirkulationen och förmågan till avslappning.

Den djupgående massagen är ett bra komplement för alla men speciellt för dig som tränar, den förebygger eventuella muskulära skador och förkortar läkningsprocessen om du skadat dig.

Man har funnit att musklerna i kroppen är kopplade till olika organ, endokrina körtlar, vitaminer och mineraler, akupunkturmeridianer, känslor och andra delar av människans nerv- och energisystem.
Att hela människan och människans funktioner är ett.
Det är den helhetssynen vi jobbar utifrån och det gör att vi kan hitta flera orsaker till spänningar i muskler.